O nás

Súbor mažoretiek ALBA z Bratislavy ( pôvodný názov bol Bratislavské mažoretky A&M (čítaj A end eM))

Rok založenia: 1992
Miesto tréningov a pôsobenia: Dom Kultúry Dúbravka v Bratislave

Mažoretky ALBA majú vyše 30 členiek vo veku 6  – 23 rokov.

  • kadetky (7-10 rokov)
  • juniorky ( 11-14 rokov)
  • seniorky (15 rokov a viac)

Dievčatá zo súboru ALBA hrdo reprezentujú Bratislavu a mestskú  časť Dúbravka na súťažiach a kultúrnych podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Každoročne svojím vystúpením spestrujú Dúbravské hody a sú súčasťou Hodového sprievodu. Efektne oživujú športové, kultúrne a spoločenské podujatia hlavného mesta Bratislava a svojím nadaním a zručnosťou zaujali aj na festivaloch na Slovensku, aj v zahraničí.

  • člen Asociácie mažoretkového športu Slovenska (www.amas.sk)
  • člen Združenia dychových hudieb a mažoretiek Slovenska (www.zdhs.sk) – od roku 1996

Vedúcou súboru je Mgr. Barbora Hostýnová (od r. 2012), ktorá v súbore začala ako mažoretka (od 1998) a od roku 2005 sa venuje trénerskej činnosti.