O nás

Bratislavské mažoretky A&M (čítaj A end eM)

Rok založenia: 1992
Miesto tréningov a pôsobenia: Dom Kultúry Dúbravka v Bratislave

Bratislavské mažoretky A&M tvorí vyše 30 členiek vo veku 7  – 22 rokov.

  • kadetky (7-10 rokov)
  • juniorky ( 11-14 rokov)
  • seniorky (15 rokov a viac)

Dievčatá z Bratislavských mažoretiek A&M už tradične svojím vystúpením každoročne otvárajú Dúbravské hody a sú na čele Hodového sprievodu. Efektne spestrujú športové, kultúrne a spoločenské podujatia hlavného mesta Bratislava a svojím nadaním a zručnosťou zaujali aj na festivaloch nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

  • člen Asociácie mažoretkového športu Slovenska (www.amas.sk)
  • člen Združenia dychových hudieb a mažoretiek Slovenska (www.zdhs.sk) – od roku 1996

Vedúcou súboru je Mgr. Barbora Hostýnová (od r. 2012), ktorá v súbore začala ako mažoretka (od 1998). Od roku 2005 sa venuje trénerskej činnosti, ku ktorej pridáva aj funkciu choreografky, návrhárky kostýmov, manažérky a hlavnej trénerky.