Kontakt

Vedúca súboru
Mgr. Barbora Hostýnová – 0903 856 085
e-mail: mazoretkyba@gmail.com

Mažoretky ALBA Bratislava
Agátová 7D
841 01 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 31 76 85 12