Kontakt

Vedúca súboru
Mgr. Barbora Hostýnová – 0903 856 085
e-mail: mazoretky@mazoretky.net

Spolok Bratislavské mažoretky A&M
Drobného 25
841 01 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 31 76 85 12